Project Description

אנימציית לוגו

צמיגי דניאל

מצוינות, ביצועים, מקצועיות, בטיחות, מהירות, יציבות ערכי מותג
מותגים רבים בתחום משתמשים בלוגו אשר משלב אייקון של מכונית ועולה הצורך לבדל את החברה מהמתחרים  

דגש על עצמה, ביצועים ומהירות
מטרות/אתגרים מרכזיים
אנימציית תלת מימד של רכב תוך שילוב אלמנטים המדגישים מהירות ועצמה  סגנון ויזואלי

לצפייה לחצו על המסך

אנימציית לוגו 

צמיגי דניאל

לצפייה לחצו על המסך

חזרה לתיק עבודות

ערכי מותג

מצוינות, ביצועים, מקצועיות, בטיחות, מהירות, יציבות

מטרות/אתגרים מרכזיים

מותגים רבים בתחום משתמשים בלוגו אשר משלב אייקון של מכונית ועולה הצורך לבדל את החברה מהמתחרים

דגש על עצמה, ביצועים ומהירות

סגנון ויזואלי

אנימציית תלת מימד של רכב תוך שילוב אלמנטים המדגישים מהירות ועצמה

טופס הצעת מחיר

 על מנת שנוכל לשלוח לכם הצעת מחיר מותאמת אישית לצרכים שלכם, מלאו בבקשה שאלון אפיון פרויקט

או בטלפון 054-4591128 info@tmiprod.com ניתן גם לפנות אלינו ישירות במייל


  סרט תדמית / סרט מוצרפרסומתסרטי הדרכה ושימושאחר, אפרט:  עד 30 שניות30-90 שניות1.5-2.5 דקותמעל 2.5 דקותטרם החלטתי / בהתאם להמלצות השיווקיות


  גמיש, ויקבע בהתאם לצרכים השיווקיים  לאכןחלקי/ראשוניאחר, אפרט:


  כןלאטרם החלטתי / בהתאם להמלצות השיווקיותאחר, אפרט:
  מיילשיחת טלפוןהודעה בוואטסאפפגישת זום