Project Description

פרסומת לארוחת ילדים

סי קפה

הורים שמחפשים מקום לאכול עם הילדים קהל יעד
בית קפה איטלקי, טריות, חומרי גלם איכותיים ערכי מותג
יצירת שפה ויזואלית שעולה בקנה אחד עם ערכי המותג

הסרטון צריך להיות ברוח החופש הגדול

לעודד אנשים להגיע לסניפים
דגשים/מטרות מרכזיות
 אנימציה בסגנון לוחות גיר במסעדות בשילוב מוזיקה איטלקית  סגנון

לצפייה לחצו על המסך

פרסומת לארוחת ילדים

סי קפה

לצפייה לחצו על המסך

חזרה לתיק עבודות

קהל יעד

הורים שמחפשים מקום לאכול עם הילדים

ערכי מותג

בית קפה איטלקי, טריות, חומרי גלם איכותיים

מטרות/אתגרים מרכזיים

יצירת שפה ויזואלית שעולה בקנה אחד עם ערכי המותג

הסרטון צריך להיות ברוח החופש הגדול

לעודד אנשים להגיע לסניפים

סגנון

 אנימציה בסגנון לוחות גיר במסעדות בשילוב מוזיקה איטלקית

טופס הצעת מחיר

 על מנת שנוכל לשלוח לכם הצעת מחיר מותאמת אישית לצרכים שלכם, מלאו בבקשה שאלון אפיון פרויקט

או בטלפון 054-4591128 info@tmiprod.com ניתן גם לפנות אלינו ישירות במייל


  סרט תדמית / סרט מוצרפרסומתסרטי הדרכה ושימושאחר, אפרט:  עד 30 שניות30-90 שניות1.5-2.5 דקותמעל 2.5 דקותטרם החלטתי / בהתאם להמלצות השיווקיות


  גמיש, ויקבע בהתאם לצרכים השיווקיים  לאכןחלקי/ראשוניאחר, אפרט:


  כןלאטרם החלטתי / בהתאם להמלצות השיווקיותאחר, אפרט:
  מיילשיחת טלפוןהודעה בוואטסאפפגישת זום