Project Description

קליפ לשיר

אני ואתה | Phenomenow

קאבר לאריק אינשטיין תיאור השיר
ראיה אופטימית למען עתיד טוב יותר והאמונה היא שכל אחד יכול להשפיע

יצירת שינוי בעולם על ידי מוזיקה, לחבר ולהניע לפעולה

הכוח  שבחיבור, בחברות, בראיית העולם המשותפת
דגשים/מטרות מרכזיות
קליפ אולפן של הלהקה מנגנת את השיר. צביעה דומיננטית, שילוב שוטים של המפגש והאינטראקציה בין חברי הלהקה ומבט ישיר של הסולן אל הצופה  קונספט

לצפייה לחצו על המסך

קליפ לשיר

אני ואתה | Phenomenow

לצפייה לחצו על המסך

חזרה לתיק עבודות

תיאור השיר

קאבר לאריק אינשטיין

מטרות/אתגרים מרכזיים

ראיה אופטימית למען עתיד טוב יותר. והאמונה היא שכל אחד יכול להשפיע

יצירת שינוי בעולם על ידי מוזיקה לחבר ולהניע לפעולה

הכוח שבחיבור, בחברות, בראיית העולם המשותפת

קונספט

קליפ אולפן של הלהקה מנגנת את השיר. צביעה דומיננטית, שילוב שוטים של המפגש והאינטראקציה בין חברי הלהקה ומבט ישיר של הסולן אל הצופה

טופס הצעת מחיר

 על מנת שנוכל לשלוח לכם הצעת מחיר מותאמת אישית לצרכים שלכם, מלאו בבקשה שאלון אפיון פרויקט

או בטלפון 054-2140125  info@tmiprod.com ניתן גם לפנות אלינו ישירות במייל


  סרט תדמית / סרט מוצרפרסומתסרטי הדרכה ושימושאחר, אפרט:  עד 30 שניות30-90 שניות1.5-2.5 דקותמעל 2.5 דקותטרם החלטתי / בהתאם להמלצות השיווקיות


  גמיש, ויקבע בהתאם לצרכים השיווקיים  לאכןחלקי/ראשוניאחר, אפרט:


  כןלאטרם החלטתי / בהתאם להמלצות השיווקיותאחר, אפרט:
  מיילשיחת טלפוןהודעה בוואטסאפפגישת זום